Het ontstaan van de MEKmolen + logo website

Op de jaarvergadering van dorpsbelang in maart in 2014 is in de rondvraag voor het eerst het idee naar voren gebracht aandacht te schenken aan duurzame energieopwekking. De reacties van de aanwezige Marsumers waren positief. Er is vervolgens een werkgroep opgericht. De werkgroep bestaande uit Oene Hiemstra, Wim de Vries en Hans Wassenaar hebben zich vervolgens georiënteerd op de mogelijkheden. De eerste werkbijeenkomst was op 8 juni 2014. Later is de werkgroep uitgebreid met Sjef van de Lubbe die door zijn werk bij de provincie veel kennis van zaken had. De eerste actie was het organiseren van een enquête in het dorp om te onderzoeken of er voldoende draagvlak was. Ruim 30 positieve reacties was voor de werkgroep een signaal om door te gaan. Na een periode van oriënteren op de mogelijkheden heeft de werkgroep een keuze gemaakt voor het oprichten van een coöperatie. Na het ontvangen van een provinciale bijdrage voor het oprichten van een coöperatie, een redelijk bezochte voorlichtingsavond en het opstellen van voorlopige statuten is in oktober 2015 een oprichtingsvergadering georganiseerd. Op deze bijeenkomst hebben de aanwezige Marsumers een voorlopig bestuur gekozen en zijn na enkele opmerkingen de statuten vastgesteld zodat de coöperatie in oprichting van start kon gaan. In december 2015 is de oprichtingsacte bij de notaris gepasseerd.
De Marsumer Energzy Koöperaasje (MEK) is een feit !!

De oprichtingsakte van de Koöperaasje kunt u via onderstaande link downloaden.
Oprichtingsakte Marsumer Enerzjy Koöperaasje oktober 2015