Op 6 oktober 2015 is groen licht gegeven voor de oprichting van de MEK (Marsumer Enerzjy Kooperaasje ). Dit betekent dat u nu lid kunt worden van de MEK.
Het lidmaatschap staat open voor zowel natuurlijke als rechtspersonen.
Opgave kan via het  aanmeldformulier, onder aan de pagina.

Download of open het formulier. Print het uit en vul het in.
U kunt het ingevulde formulier versturen naar info@mek.frl of
afleveren bij het secretariaat.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 15,–  per jaar. Als er op een aansluitadres meerdere personen lid willen worden bedraagt hiervoor de jaarlijkse bijdrage  € 10,–.
Als er energie wordt afgenomen van de NLD is het eerste lidmaatschap gratis.

Link om formulier te downloaden: Aanmeldformulier lidmaatschap MEK