Wilt U lid worden van de MEK (Marsumer Enerzjy Kooperaasje ).
Het lidmaatschap staat open voor zowel natuurlijke als rechtspersonen.
Opgave kan via het  aanmeldformulier, onder aan de pagina.

Download of open het formulier. Print het uit en vul het in.
U kunt het ingevulde formulier versturen naar info@mek.frl of  inleveren bij  één van de bestuursleden.
Buorren 26,   Skoallestrjitte 56 of Skoallestrjitte 17
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 15,–  per jaar. Als er op een aansluitadres meerdere personen lid willen worden bedraagt hiervoor de jaarlijkse bijdrage  € 10,–.
Als er energie wordt gekocht bij “Energie van ons” is het eerste lidmaatschap gratis.
Zie verderop voor meer informatie over onze Energieleverancier ” Energie van ons  “.

Link om formulier te downloaden: Aanmeldformulier lidmaatschap MEK