MEK Logozonder achtergrond_bewerkt-2Doelstelling van de MEK

Eind 2015 is de Marsumner Energzy Koöperaasje opgericht. Een gemotiveerd bestuur vol met ideeën gaat nu aan de slag, het echte werk kan beginnen; Marsum duurzamer maken. We beginnen met energie projecten, maar willen ook de “Mienskip” versterken. Heel bewust heeft het bestuur gekozen voor een brede invulling van het begrip duurzaamheid. Elke activiteit die de lokale dorpsgemeenschap kan versterken vinden wij belangrijk. Je kunt dan denken aan gezamenlijke projecten zoals duurzame energievoorziening, collectieve acties, repair-cafe, gezamenlijk vervoer, beheren AED, dorpsvolkstuin. Dit zijn zomaar wat ideeën om aan te geven dat de MEK elke activiteit naar vermogen zal stimuleren die de leefbaarheid in het dorp versterkt in sociaal en economisch opzicht . In eerste instantie richten we onze aandacht op energieverduurzaming in Marsum en omstreken Dat kan de MEK niet alleen. Dat kan alleen als de Marsumers een bijdrage leveren. Daarom nodigen wij iedereen uit om lid te worden. Het zou prachtig zijn als veel Marsumers willen meedenken , ideeën inbrengen en willen helpen bij het uitvoeren van onze/ jullie plannen.

Voor onze coöperatie hebben we de volgende doelstellingen in onze statuten verwoord:

– Het nemen en initiëren van maatregelen die er toe leiden dat op termijn Marsum en aanpalende woongebieden volledig zelfvoorzienend  en duurzaam zijn op het gebied van energieverbruik.
– Uitbouwen en versterken van de sociale en economische veerkracht van de dorpssamenleving.
– Het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in Marsum en aanpalende woongebieden.
– Het stimuleren en realiseren van oplossingen voor het op duurzame wijze produceren van energie in Marsum en aanpalende woongebieden.
– Het adviseren van de inwoners van Marsum en aanpalende woongebieden over mogelijke besparingen op het energieverbruik.
– Het adviseren van de inwoners van Marsum en aanpalrende woongebieden over aanpassingen aan de woning op het gebied van isolerende maatregelen.
– Het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam (bij voorkeur lokaal/regionaal) opgewekte energie voor haar leden.
– Het realiseren van collectieve inkoop op het gebied van energiebesparende goederen en diensten.

Wilt u lid of worden of meer informatie: stuur een email naar: info@mek.frl.
En vergeet niet om de MEK te steunen door groene energie af te nemen van de NLD, onze eigen noordelijke energie leverancier met eerlijke transparante tarieven.

Graat tot ziens, namens het bestuur MEK
Hans Wassenaar | Wim de Vries | Jorg Stolzenberg | Pyter Stornebrink