Het MEK bestuur stelt zich aan u voor:

Hans Wassenaar – Voorzitter
Hans WassenaarIk ben Hans Wassenaar, een zestiger en geboren en getogen in Marsum. Ik woon samen met mijn vrouw en zoon al weer 25 jaar in de Buorren op nr. 26. (2 dochters zijn de deur uit). Van oorsprong ben ik HTS technicus. Sinds de crises in de tachtiger jaren werk ik in het speciaal onderwijs. 5 jaar geleden heb ik 3 zonnepanelen op mijn dak gelegd. In het begin elke dag kijken hoeveel stroom er binnenkwam. Sinds dat moment zijn we ons meer bewust van ons energieverbruik en besmet geraakt met het energievirus. Er zijn meer panelen gekocht, bijna overal is led verlichting. De cv ketel is vervangen. We gaan bewuster om met energie. Het gasverbruik is flink gedaald, we kopen bijna geen stroom meer in. Aardige bijkomstigheid; de energiekosten (gas en stroom) zijn op jaarbasis wel 1500   € gedaald. Maar we zijn ook bewuster gaan consumeren. Niet meteen kapot spul vervangen maar onderzoeken of het gerepareerd kan worden. Samen met anderen hebben we op de jaarvergadering van dorpsbelang onze ervaringen gedeeld. Het energievirus is zich gaan verspreiden. 2 jaar later, in oktober 2016 heeft werd ik gekozen tot voorzitter ben van de Marsumer Energzy Koöperaasje.

Jorg Stolzenburg – SecretarisJorg Stolzenburg
Mijn naam is Jorg Stolzenburg en sinds de zomer van 2008 woon ik in Marsum.
Sinds 2005 ben ik werkzaam als verpleegkundige in de psychiatrie. Hiervoor ben ik werkzaam geweest in de thuiszorg en bij een arbodienst. Ik ben geïnteresseerd in techniek en sleutel als hobby aan motoren.
Bij de MEK heb ik mij aangesloten omdat ik geïnteresseerd ben in het duurzaam opwekken van energie en ik vind dat we zorgvuldig om moeten gaan met het milieu en ons moeten richten op de ‘energie’ toekomst. Het kleinschalige van de MEK bevalt mij erg. Hierin spreekt het mij aan om samen met dorpsgenoten te werken aan de toekomst. Door deel uit te maken van de MEK, hoop ik als individu een steentje bij te kunnen dragen aan een beter milieu. Binnen de MEK vervul ik de functie van secretaris.

Wim de Vries – Penningmeester
Wim de VriesMijn naam is Wim de Vries geboren op 30-06-1957 te Beetgumermolen.
Ik heb daar mijn jeugd doorgebracht en ben daarna getrouwd met Lammy Homans en zijn gaan wonen in Marsum op de Buorren.
Na 10 jaar zijn wij verhuisd naar de Wielingastrjitte 12 wat ons huidige adres is.
In mijn werkzame leven ben ik vertegenwoordiger geweest bij Schuurmans vuurwerk.
Wij hebben 1 zoon die reeds getrouwd is en in Leeuwarden woont.
Ik ben actief geweest als leider bij de voetbal club SSS en ben reeds 29 jaar penningmeester bij de stichting tot behoud van Lunia State.
Ook ben ik bestuurslid geweest in dorpsbelang waar ik nu weer in zit.
Nadat we vorig jaar offertes hadden opgevraagd voor spouwmuur isolatie ben ik bij de buurtbewoners langs geweest met de vraag; ook mee te doen. Dit resulteerde dat 8 bewoners meededen met de spouwmuur isolatie en hebben een grote korting bedongen. Ook zijn wij met diverse energie besparende maatregelen bezig zoals Ledverlichting houtkachel. Na dit succes kwam ik Geert Verf tegen die mij vroeg of ik geen zin had om met Hans en Oene een energie coöperatie op te starten.

Pyter Stornebrink – Bestuurslid
foto PyterIk ben Pyter Stornebrink, zoon van Benny en Sjoukje Stornebrink van Slagerij Stornebrink.
20 jaar jong en mijn gehele leven al Marsummer. Momenteel studeer ik HBO Milieukunde op het Van Hall Larenstein in Leeuwarden, een duurzaamheidsopleiding waar ik me specialiseer in de richting Energie en klimaatbeheer. Ik ben gedreven door duurzaamheid, kan urenlang terugverdientijden en opbrengsten berekenen voor zonnepanelen en windmolens en ben vooral gedreven in de sector veehouderij. Elke keer dat ik weer een boerderij voorbij rijdt kijk ik hoe de stal staat ten opzichte van de zon, ligt er nog asbest op (subsidiemogelijkheid), wat is de constructie van het dak enzovoorts.
In 2017 hoop ik op stage te kunnen gaan naar Canada om daar mijn gedrevenheid naar duurzame energie te mogen laten terugkomen op een grote veehouderij (meer dan 800 koeien). En later als ik afgestudeerd ben boeren in de regio te kunnen ondersteunen met de steeds strengere milieueisen. Ik zou graag zien dat als er een auto het erf oprijdt met daarop milieu ze een oplossing zien aankomen in plaats van een probleem.