Een van de activiteiten die we uitvoeren voor onze leden
is een warmtelek scan met een infrarood camera.
Voor verdere informatie hierover kunt u zich wenden tot het bestuur.